นโยบายการคืนสินค้าและรับเงินคืน

นโยบายการรับเงินคืน
  1. กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจากการผลิต Ohiohoo ประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
  2. กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากคุณภาพวัสดุหรือกระบวนการผลิต Ohiohoo ประเทศไทย จะนำสินค้านั้นส่งคืนให้กับคุณ
  3. กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้มีเงื่อนไขดังนี้
    • สินค้านั้นไม่ได้สั่งผ่านเว็บไซต์ Ohiohoo ประเทศไทย หรือช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้า ของOhiohoo ประเทศไทย
    • สินค้ามีความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการใช้งานโดยประมาท
    • สินค้ามีความเสียหายจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ในกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสินค้า
 
นโยบายการรับเงินคืน
   *คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า
   สินค้าจะต้องส่งคืนในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ (ซองและบรรจุภัณฑ์) ที่สมบูรณ์  สินค้าจะต้องมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงถูกใช้งานเฉพาะในการตรวจเช็คสภาพตามจริงของสินค้า เช่น รุ่น หรือ ขนาดของสินค้าที่ได้รับ โดยไม่มีร่องรอยการใช้ การสึกหรอ หรือมีรอยเปื้อนสกปรกใดๆ
การคืนสินค้าเป็นตามเงื่อนไขดังนี้
    • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์รวมถึงป้ายสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเท่านั้น
    • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน  จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก Ohiohoo ประเทศไทย ทางผู้ส่่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการขนส่งสินค้าคืนทั้งหมด
    • Ohiohoo ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจาก การโจรกรรม หรือการสูญหายใดๆ ที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้าคืน
    หากสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขทาง Ohiohoo ประเทศไทย จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำขอของท่านถูกปฏิเสธ และจะไม่มีการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อเสนอของ Ohiohoo ประเทศไทย ได้ดังนี้
    ข้อ 1. สินค้าจะถูกจัดส่งคืนลูกค้าพร้อมกับค่าขนส่งที่ลูกค้าจะต้องชำระ
    ข้อ 2. สินค้าจะถูกกำจัดหรือรีไซเคิล
    *ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตอบกลับภายใน14 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ สินค้าจะถูกกำจัดตามนโยบายของ Ohiohoo ประเทศไทย*
หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณสั่งซื้อหรือสินค้าขาดหายสามารถติดต่อเราได้ทันที ที่เบอร์โทร 065-984-8696 หรือ ส่งอีเมลถึงเราได้ที่ official@Ohiohoo-th.com
นโยบายการยกเลิก
ผู้ใช้ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เขาไม่พอใจกับคำสั่งของเขาอาจใช้สิทธิ์ในการถอนโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อที่ www.Ohiohoo-th.com

สินค้าที่จะส่งคืนจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาสูงสุดสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่คุณแจ้ง Ohiohoo ประเทศไทยว่าคุณใช้สิทธิ์ในการถอน
ผลิตภัณฑ์อาจถูกส่งคืนภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับการสั่งซื้อและขอผ่านทางอีเมล์ไปที่ webmaster@Ohiohoo-th.com ระบุในเรื่องของหมายเลขการสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืนพร้อมกับผู้ติดต่อ ข้อมูล.